FASHIONHRY
PRE FIRMY

Čo prinesú FASHIONHRY medzi vašich žiakov?

FASHIONHRY figúrky

Zmenu
správania

Prehodnotenie svojho výberu pokrývky tela nevedie len k zmene postoja okolia k človeku, ale aj človeka samotného k svojej osobe a tým zákonite k zmene jeho vzťahu s okolím.

FASHIONHRY figuríny

Zlepšenie
komunikačných
schopností

Konfrontácia názorov, akceptovanie iného pohľadu, alebo argumentácia v prospech svojej mienky, to všetko trénuje verbálne zručnosti.

FASHIONHRY karty

Pochopenie
pracovných
dress codov

Pochopenie pravidiel ktoré charakterizujú imidž jednotlivých povolaní, ako návod, ktorý poskytuje široký rámec možností na vyjadrenie individuality vo vnútri firemnej kultúry.

FASHIONHRY kocky

Praktické
zručnosti
zlepšujúce
kvalitu života

Využitie rýchlotočiacej sa módy v reálnom živote mladého človeka tak, aby hrala v jeho prospech a nie proti nemu.

Hry sa odohrávajú v 3 veľkých okruhoch

Hry sa odohrávajú v troch veľkých okruhoch - osobnostný rozvoj, pracovné dress cody a praktické stylistické zručnosti, z ktorých vašim žiakom namixujeme presne taký pomer zábavy a vzdelania, aký potrebujú.

FASHIONHRY štender

Osobnostný
rozvoj

Naučia sa používať módu ako nástroj neverbálnej komunikácie vo vlastnom živote cez jej fungovanie vo svete a v spoločnosti, skrátka, mimo ich zóny komfortu.

FASHIONHRY karty

Pracovné
dress code

Spoznajú rôznorodosť pracovných dress codov a lepšie pochopia možnosti výberu vlastného imidžu budúceho zamestnanca.

FASHIONHRY figúrky

Praktické
stylistické zručnosti

Zistia, ktoré tipy a triky svetových stylistov naozaj fungujú na ich jedinečnej postave a stanú sa svojimi vlastnými stylistami na celý život.


FASHIONHRY štender

Osobnostný rozvoj
(zoznam hier)

• Hovoriaci šatník • Koho dnes vidím
• Hádaj, kto som • Hádaj, aký som
• Diderotov župan • Smartfónový krk
• Pravda/Nepravda • Evolúcia • a iné…


FASHIONHRY karty

Pracovné dress code
(zoznam hier)

• Hádaj, čo robím • Jin verzus Jang • Tajný kód
• Ja, jogurt • Nájdi rozdiel • a iné…


FASHIONHRY figúrky

Praktické stylistické zručnosti
(zoznam hier)

• Tí, čo menia hru • 21 dní • Zrkadlový trik
• Kufor • 3 slová • Receptár • Vyfarbi sa
• Obleč ma ty • Ako a kam • Moje iné ja
• Malé čierne • a iné…

Pre aký typ škôl sú FASHIONHRY určené?

Stredné školy a obchodné akadémie.

Pre aký typ škôl sú FASHIONHRY určené?

Ako zapojiť FASHIONHRY do vzdelávacieho procesu?

Rešpektujeme individualitu každého vzdelávacieho zariadenia a preto s vedením radi osobne preberieme formu, akou najlepšie zapojiť FASHIONHRY do vzdelávacieho procesu.

Ako zapojiť FASHIONHRY do vzdelávacieho procesu?

Kto vedie FASHIONHRY?

FASHIONHRY pre školy vedie fashion koučka Ľubica Kmeť Jakušová, ktorá je autorkou tejto aktivity.

Ľubica Kmeť Jakušová - fashion kouč

Ľubica Kmeť Jakušová
fashion kouč @ Lubitsa Styling

Zažite FASHIONHRY vo vašej škole!